आठवण [ Marathi Kavita ]

Orange sunset
Orange sunset (Photo credit: @Doug88888)
"कुणीतरी आठवण काढतंय,
बाकी काही नाही "

मोबईल वाजण्याआधीच
तो वाजल्यासारखा वाटेल.
जुनाच काढुन एसएमएस वाचवासा वाटेल.
दिवस सरता वाटत जाईल उगाचच उदास.

पावलोपावली जड होत जाईल बहुधा श्वास.
घाबरुन बिबरुन जाण्यासारखं बिलकुल
काही नाही.
कुणीतरी आठवण काढतंय,
बाकी काही नाही.

जेवता जेवता जीवघेणा लागेलही ठसका.
घरचे म्हणतील सारखा कसा लागतो उठता बसता.
चेहरा लपवत, डोळे पुसत, पाणी प्यावे थोडे.
बोलण्याआधी आवाजाला, सांभाळावे थोडे.
सांगुन द्यावं काळजीसारखं बिलकुल
काही नाही.

"कुणीतरी आठवण काढतंय,
बाकी काही नाही "

ई-मेल फॉरवर्ड - आभार - लेखक/ कवी

टिप्पण्या

 1. mazy aaushay ya kavitamadhye rekhatlya srrkh watte

  उत्तर द्याहटवा
 2. ya kavita mdhye maze jiwan rchalay sarkhe watte

  उत्तर द्याहटवा
 3. ब्लॉग प्रशासकाने ही टिप्पण्णी हटविली आहे.

  उत्तर द्याहटवा
 4. ब्लॉग प्रशासकाने ही टिप्पण्णी हटविली आहे.

  उत्तर द्याहटवा
 5. ब्लॉग प्रशासकाने ही टिप्पण्णी हटविली आहे.

  उत्तर द्याहटवा
 6. ब्लॉग प्रशासकाने ही टिप्पण्णी हटविली आहे.

  उत्तर द्याहटवा
 7. ब्लॉग प्रशासकाने ही टिप्पण्णी हटविली आहे.

  उत्तर द्याहटवा
 8. ब्लॉग प्रशासकाने ही टिप्पण्णी हटविली आहे.

  उत्तर द्याहटवा

टिप्पणी पोस्ट करा