चंद्र... [The Moon - Marathi Poem]

A picture of the moon taken at night.Image via Wikipediaसायंकाळी तो बाहेर निघाला,
रात्रभर चांदणी बरोबर खेळला.
सकाळ होताच गायब झाला,

माझ्या मनातला चंद्र...
माझ्या मनातच राहिला....
मनातच राहिला...


........................................... स्वेता
Reblog this post [with Zemanta]

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा