एक जोडपं [ Story of a Couple ]

Birds / Lovers - Megalaima haemacephala
Birds / Lovers - Megalaima haemacephala (Photo credit: Umang Dutt)
एक जोडपं २५ वर्षात कधीच भांडत नाही!!!
एका मिञाने विचारल- तु हे कस काय शक्य केल ??

नवरा- आम्ही शिमला ला फिरायला गेलो होतो, घोडेस्वारी करताना माझी बायको
ज्या घोड्यावर बसलेली त्या घोड्याने उडी मारुन बायकोला खाली पाडली..

ती ऊठली व परत घोड्यावर बसुन बोलली "हे तुझ पहिल्यांदा झाल",  थोडावेळाने
पुन्हा तेच घडल. ती परत बोलली " हे तुझ दुसर्‍यांदा झाल" आणि जेव्हा ते
तिसऱ्याँदा घडलं तेव्हा तिने बंदुक काढली आणि घोड्यावर गोळी झाडली.

मी ओरडुन बोललो, ए बाळवट, तु घोड्याला मारलस पागल.
तिने तेव्हा मला रागात पाहुन बोलली "हे तुझ पहिल्यांदा झालं".
आणि तेव्हापासुन आम्ही आनंदी संसार करतोय.....


ई-मेल फॉरवर्ड - आभार - लेखक/ कवी

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा