मराठी सुविचार

enjoying good thoughtsImage by assbach via Flickr

१. काळ कोणासाठी थांबत नाही.
( घड्याळातली बॅटरी काढून ठेवा आणि आयुष्याचा आनंद लुटा.)
२. तुम्ही चांगले असाल, तर जगही तुमच्याशी चांगलेपणाने वागते.
( अच्छा! म्हणजे या न्यायाने उद्या तुम्ही वाघाच्या तावडीत सापडलात, तर तुम्ही
शाकाहारी आहात, म्हणून तो तुम्हाला सोडून देईल, नाही का?)

३. सौंदर्य तुम्ही कोणते कपडे घालता यावर ठरत नाही, तुम्ही आत कसे आहात यावर
ठरतं.
( मग उद्याच बिनकपड्यांचे बाहेर पडून पाहा!)

४. जगाचे राजे तुम्हीच आहात, अशा चालीने चाला.
( त्यापेक्षा जगाचा राजा कोण फडतूस माणूस आहे, याने तुम्हाला काहीच फरक पडत
नसल्यासारखे चाला ना! दॅट्स इव्हन बेटर!)

५. जगातले १३ टक्के अपघात दारू पिऊन वाहन चालवल्यामुळे होतात.
( म्हणजे उरलेले ८७ टक्के दारू न पिता ड्रायव्हिंग केल्यामुळे होतात?!!!)

ई-मेल फॉरवर्ड - आभार - लेखक/ कवी

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा