स्वातंत्र्य तर मिळाले ... पण ...??

O OUTRO LADO DO MEDO É A LIBERDADE (The Other ...Image by jonycunha via Flickr

स्वातंत्र्य तर मिळाले
इंग्रज तर पळाले,
पण...
दहशतवाद जन्मला... तो येथेच आहे.
भ्रष्टाचार जन्मला... तो येथेच आहे.

स्वातंत्र्य तर मिळाले,
स्वराज्य तर मिळाले,
पण...
महागाई वाढली.. ती जात नाही
बेरोजगारी वाढली.. ती जात नाही

स्वातंत्र्य तर मिळाले,
लोकशाही तर मिळाली,
पण...
लोकसंख्या वाढली... ती वाढतेच आहे
बेईमानी वाढली.. ती वाढतेच आहे.

स्वातंत्र्य तर मिळाले
इंग्रज तर पळाले,
पण...
इंग्रजी येथेच आहे... ती जाणार नाही
गरीबी येथेच आहे... ती जाणार नाही

.....मुन्ना बागुल

ई-मेल फॉरवर्ड - आभार - लेखक/ कवी

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा