आता ना राहिली...

Art Of Ramayan - ISKCON desire tree 018Image by ISKCON desire tree via Flickr

आता ना राहिली
स्वप्नांची जाग
जिद्दीची आग अन
अन्यायाचा राग
आता फक्त राहिले
सैतानी दाग
अश्रूंची साथ अन
कुंकवाची राख

आता ना राहिली
मायेची फुंकर
प्रेमाची झालर अन
गोजिरी पाखर
आता फक्त राहिले
छिन्नविछिन्न मुडदे
मासांचे उकिरडे अन
प्रेतांचे तुकडे

आता नाही दिसत
शांतीदूताचा संदेश
स्वच्छ सुंदर देश अन
माणुसकीचा लवलेश
आता फक्त दिसते
अंगाची चाळण
दहशतीचे वण अन
लाचार जन

आता ना राहीला
पूर्वीचा थाट
हिरवीगार वाट अन
नात्याची गाठ
आता फक्त राहीला
मृत्युचा गाडा
रक्ताचा सडा अन
झपाटलेला वाडा

आता नाही होत
मदतीचे हात
पाठीवर थाप अन
सुखाची झाप
आता फक्त होते
नेत्याची बडबड
छातीची धडधड अन
आशेची पडझड

आता ना राहिली
जगण्याची आस
प्रेमाची कास अन
सुखाचे तास
आता फक्त राहिला
असुराचा वास
भीतीचा भास अन
रावणाच्या घरी
रामच दास !

ई-मेल फॉरवर्ड - आभार - लेखक/ कवी

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा