जायचे भूर, सख्या चल जायचे भूर......

Alone (Explore!)Image by dmdzine via Flickr

जायचे भूर, सख्या चल जायचे भूर,
काळ हा रे लोटला काढुनिया टूर - ध्रु.-
कोणत्या वाटे निघावे नाकळे आता,
अंदमान, केरळ की थेट सिंगापूर - १ -

स्पष्ट मजला दोन सप्ताहांतला दिसतो,
दोन लक्षांहून जादा रूपयांचा धूर - २ -
थांबणे येथेच आता कठिणसे वाटे,

या घरी गर्दीच सारी जायचे रे दूर - ३ -
दोन घटका गंमतीला सवड तू काढी,
या प्रवासाने ऋचाची थांबवी कुरकूर - ४ -

ई-मेल फॉरवर्ड - आभार - कवी

टिप्पण्या