मी मराठी

मराठी सुविचार,

pétales de rose en joieImage by gelinh via Flickr

 • सुरुवात कशी झाली यावर बऱ्याच घटनांचा शेवट अवलंबून असतो.
 • "तुच आहेस तुझ्या जिवनाचा शिल्पकार - श्री. वामनराव पै.
 • आधी विचार करा, मग कृती करा.
 • स्वाभिमान असावा पण गर्व नसावा.......
 • कर्तव्याचे बीज हे नात्याच्या झाडाला बळ देते
 • आई सारखे दैवत साऱ्या जगतावर नाही!
 • शुद्ध बीजपोटी फले रसाल गोमटी!
 • निघून गेलेला क्षण कधीच परत आणता येत नाही......
 • ठरवलेले सर्व मिळत नाही , पण जे आपण ठरवतो त्यासाठी आपले प्रयत्न कमी पडले तर
 • जे आपण ठरवतो त्याच्याशी आपण कधीच प्रामाणिक नसतो
 • मनात आणलं तर या जगात अश्यक्य असं काहीच नाही.
 • आवडतं तेच करू नका, जे करावं लागतं त्यात आवड निर्माण करा.
 • एखाद्याला गुन्हेगार ठरविताना त्याच्या जागी स्वत:ला ठेवून बघा.
 • तुम्ही जेवढं इतरांना द्याल तेवढंच, किंबहुना त्याच्या कित्येक पटीने देव तुम्हाला देईल.
 • सौंदर्य हे वस्तूत नसते; पाहणाऱ्याच्या दृष्टीत असते.
 • सर्वच प्रश्न सोडवून सूटत नाहीत; काही सोडून दिले की आपोआप सुटतात. • ज्या गोष्टींशी आपला काहीही संबंध नाही त्यात नाक खुपसले की तोटाच होतो.
 • ज्या चांगल्या बाबी आपण निर्माण केल्या नाहीत त्या नष्ट करण्याचा आधिकार आपल्याला नाही.
 • देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे घेता घेता एक दिवस, देणाऱ्याचे हात घ्यावे !
 • कणाहीन चांगुलपणापेक्षा कणखर वाईटपणा घेण्याची ज्याच्यात धमक असते तो खरा स्वाभिमानी
 • रागाला जिकंण्याचा एकमेव उपाय - मौन !
 • नियमितपाना हा माणसाचा मित्र, तर आलस हा त्याचा कट्टर शत्रू आसतो.
 • भेकड म्हणुन जगण्यापेक्षा शुराचे मरण आधिक चांगले.
 • प्रत्येक दिवशी जीवनातला शेवटचा दिवस म्हणुन जगा आणि प्रत्येक दिवशी जीवनाची नवी सुरवात करा.
 • तुम्ही आयुष्यात किती माणसे जोडली यावरुन तुमची श्रीमंती कळते.
 • मनाचे दरवाजे नेहमी खुले ठेवा; ज्ञानाचा प्रकाश कुठुन कधी येईल सांगता येत नाही.
 • आपल्याला मदत करणाऱ्या माणसांशी नेहमी कृतज्ञ रहा.
 • परीक्षा म्हणजे स्वत:च्या आत डोकावून पाहण्याची संधी!
 • भाकरी आपल्याला जगवते आणि गुलाबाचं फ़ूल कशासाठी जगायचं हे शिकवते.
 • संभ्रमाच्या वेळी नेहमी आपल्या कर्तव्याला प्राधान्य द्या.
 • तुम्ही जेवढं इतरांना द्याल तेवढंच, किंबहुना त्याच्या कित्येक पटीने देव तुम्हाला देईल.
 • ज्याच्यामधे मानवता आहे तोच खरा मानव !
 • स्वत:च्या स्वार्थासाठी दुसऱ्याचा वापर कधी करु नका; आणि स्वत:चा वापर कुणाला करु देऊ नका.
 • अनुभवासारखा दुसरा गुरू नाही.
 • तुलना करावी पण अवहेलना करू नये.
 • समाधानी राहण्यातच आयुष्यातलं सगळ्यात मोठं सुख आहे.
 • आयुष्यातल्या कोणत्याही क्षणी क्रोधाचे गुलाम बनू नका.
 • मनात आणलं तर या जगात अश्यक्य असं काहीच नाही.
 • चेहरा हा आपल्या व्यक्तीमत्त्वाचा आरसा असतो.
 • व्यर्थ गोंष्टींची कारणे शोधू नका; आहे तो परिणाम स्वीकारा.
 • आवडतं तेच करू नका; जे करावं लागतं त्यात आवड निर्माण करा.
 • तुम्ही किती जगलात ह्यापेक्षा कसं जगलात याला जास्त महत्त्व आहे.
 • अश्रु येणं हे माणसाला ह्रदय असल्याचं द्योतक आहे
 • कोणत्याही क्षेत्रात यशस्वी व्हायचे असेल , तर अपयश पचविण्यास शिका.
 • स्वतःच्या चुकांवर पांघरूण घालण्यासाठी मनुष्य इतरांच्या त्रुटींकडे लक्ष वेधतो.
 • मित्र परिसासारखे असावेत म्हणजे आयुष्याचं सोनं होतं.
 • आयुष्यात भावनेपेक्षा कर्तव्य मोठे असते.
 • दु:ख कवटाळत बसू नका; ते विसरा आणि सदैव हसत रहा.
 • आयुष्यात काही करून दाखवायचे असेल तर आपण काय आहोत? यापेक्षा आपण काय होऊ शकतो याचा विचार करायला हवा, जगात अशक्य काहीच नसतं.
 • मळलेल्या वाटा अधोगतीला कधीही नेत नाही, हे जितकं खरं तितकेच त्या प्रगतिचा
 • मार्ग दाखवीत नाही, हे ही खरं.
 • नजर नेहमी अस्मानाकडे असावी पण पाय जमिनीवरच हवेत आपल्या क्षमताबरोबरच आपल्या मर्यादाचंही भान हवं. मर्यादांचा विचारही न करणं ही सकारात्मक वृती नव्हे, मर्यादा कशा ओलांडता येतील याचा विचार करणं, ही खरी सकारात्मक वृत्ती.
 • जेव्हा तुम्ही सर्वस्व ओतून मनस्वीपने प्रयत्न करता, कर्म करता, तेव्हा कर्म हिच तृप्ती होते. म्हणुन आनंदी आयुष्यासाठी एक सोपं तत्व निवडा, ज्यात तुम्हाला खरा आनंद होतो, तेच क्षेत्र निवडा, स्वत:च्या आवडीचे काम निवडा.
 • समाजाचा विकास केवळ सत्तेने होत नाही तो आदर्श शिक्षाकांमुळे होतो.
 • या ह्रदयीचे त्या ह्रदयी देता येते तोच खरा शिक्षक.
 • महापुरुषांची चरित्रे आणि आत्मचरित्रे ज्यांच्याशी बोलतात त्यांना स्वतंत्र चरित्र प्राप्त होते.
 • अन्यायापुढे मान झुकवू नका. स्वाभिमानाने लढा. फ्रत्येक जुलूमाविरुध्द योग्य मार्गाने लढा. उच्च नीचतेच्या कल्पना बदलून टाका. जातीपाती सोडून द्या.
 • अज्ञानाचा अंधकार जेवढा मोठा आहे, तेवढेच मोठे ज्ञानदीप लावा. सगळे जग हाच तुमचा देश आहे. त्याचे रुप बदलण्यासाठी मनापासून प्रयत्न करा.
 • माणसे जन्मतात आणि मरतात, पण विचार जन्मतात आणि कधीच मरत नाही.
 • गंजण्यापेक्षा झिजणे केव्हाही चांगले !
 • यशाजवळ पोहोचण्यासाठी कधीही शॉर्टकट नसतो.
 • आयुष्यात नशीबाचा भाग फ़क्त एक टक्का आणि परिश्रमाचा भाग नव्याण्णव टक्के असतो.
 • आपण वाऱ्याची दिशा बदलू शकत नाही. परंतू. आपला पतंग मात्र निश्चितच नियंत्रित करु शकतो.
 • तुम्ही आपल्या कर्माचा पडदा काचेसारखा स्वच्छ कराल तर त्यातून तुम्हाला परमेश्वर दिसेल.
 • थोरांचे सदगुण घेणे हीच त्यांना वाहिलेली खरी श्रध्दांजली !
 • थोर काय अगर सामान्य काय ! प्रत्येकाला प्रत्येकाची गरज ही असतेच.
 • दुर्बल व्यक्ती एखादे उच्च ध्येय समोर ठेवून समाजात वावरु लागते तेव्हा धाडस व साहस हे गुण तिच्यात आपोआप येतात.
 • दु:ख विभागल्याने कमी होते आणि सुख विभागल्याने वाढते.
 • दुसऱ्याचे ओझे उतरवण्यासाठी जेव्हा तुम्ही पुढे होता, तेव्हा तुमचे ओझे पूर्वीपेक्षा हलके होते हे लक्षात ठेवा.
 • दुसऱ्याला सावली देण्यासाठी झाडाला स्वत: उन्हात उभं राहावं लागतं.
 • दिव्याची काच स्वच्छ असून भागत नाही, आत ज्योत ही हवीच.
 • दुसऱ्याचा विचार करायला शिकला तोच खरा सुशिक्षित.
 • ध्येयाचा ध्यास लागला; म्हणजे कामाचा त्रास वाटत नाही.
 • नम्रता ही शिक्षणाची पहिली पायरी आहे.
 • नशीब रुसलं तर किती रुसेल आणि हसलं तर किती हसेल याचा नेम नाही.
 • नियमितपणा हा दुसऱ्याच्या वेळेला किंमत देण्यातून जन्माला येतो.
 • प्रत्येक यशस्वी पुरुषामागे एक स्त्री असते.
 • पुराचा लोट अडविण्यात अर्थ नसतो, तो आपोआप जिरू द्यावा लागतो.
 • कलेची पारंबी माणसाला बळ देते.
 • फ़ुलांच्या पाकळ्या तोडणाऱ्याला फ़ुलांचे सौंदर्य कधीच आस्वादता येत नाही.
 • बुद्धीमत्तेपेक्षा चारित्र्य श्रेष्ठ आहे.
 • काही बदलायचं असेल तर सर्वात आधी स्वत:ला बदला.
 • मोती बनून शिंपल्यात राहण्यापेक्षा दवबिंदू होऊन चातकाची तहान भागविणे जास्त श्रेष्ठ.
 • मुलांच्यात बदल हाच शिक्षकाचा आनंदाचा ठेवा !
 • माणसानं राजहंसासारखं असावं. आपल्याला जे पटेल तेच घ्यावं, नाही ते सोडून द्यावं.
 • माणसाचं छोट दु:ख जगाच्या मोठ्या दु:खात मिसळून गेलं की त्याला सुखाची चव येते.
 • माणसाचे मोठेपण त्याने किती माणसे मोठी केली, यावरुन मोजता येते.
इ-मेल फॉरवर्ड - आभार - कवि - लेखक

1 टिप्पणी:

Popular Articles

Heart (Photo credit: mozzercork ) नवरदेवाचे उखाणे... १) संसारातल्या संकटांची नाही पर्वा आता साथ आहे माझ्याबरोबर ......कांता !!!!! ...
मैत्री [Maitree - Friendship - Marathi Poem]
Image via Wikipedia मैत्री केली आहेस म्हणुन तुला सांगावस वाटतय... गरज म्हणून 'नातं ' कधी जोडू नकोस सोय म्हणून सहज असं तोडू नकोस.. र...
श्री स्वामी समर्थ [Shree Swami Samarth]
Shri Swami Samartha Maharaj, Akkalkot. (Photo credit: Wikipedia ) श्री स्वामी समर्थ आंध्र प्रदेशातील श्रीशैल्य पर्वतराजीत प्राचीन काळा...
Image by mundo resink via Flickr मलाही वाटते नाते असावे मलाही कुणि आपले असावे पण मग एकच गोष्ट माझ्या मनात येते.... आलो असेच आणि जाणारही अ...
आयुर्वेदिक वनस्पती व उपचार [Ayurvedic medicines]
these bottles were stored in the apothecary in the hospital dispensary. (Photo credit: Wikipedia ) १- पिपंळ - याला  ' बोधीवृक्ष &#...
पहिला पाऊस .. [The First Rain - Marathi Poem ]
Image via Wikipedia पहिला पाऊस पडतो तेंव्हा पहिला पाऊस पडतो तेंव्हा एकच काम करायचं... हातातली कामं टाकुन देउन पावसात जाऊन भिजायचं! आपल्या अ...