मी मराठी

आमचो मालवणी माणूस....

Sea turtle visits for lunch
Sea turtle visits for lunch (Photo credit: micahcraig)
आमचो मालवणी माणूस....

मालवणी मानसं प्रेमाची भुकेली
शाबासकीचो दोर घेऊन माडार चढतली,
चढता चढता मध्येच खाली पडतली,
तोंडार आपटली तरी हि हि करतली,
स्वतः भूखी रवतली,
पावन्यक जेवक घालातली,
कोकम मिश्याक लावतली,
तूप खालय म्हणान सांगतली,
हजार रुपयाची वस्तू धा रुपायक मागतली,
मिळाली नाय ती खराब म्हणान सांगतली,
गणपतीत जोरात आरती-भजन गातली,
शिमग्याक जोरात सोंगा नाचवतली,
दशावतारी नाटक बघित थयच पसारतली,
जत्रेचा खाजा चार दिस खातली,
मालवणी मानसा हि अशीच रवतली,
फसली गेली तरी नाय म्हनतली,
हसणाऱ्याक रडयतली, रडणाऱ्याक हसवतली,
गुणगान करता करता, मधीच गळीय घालतली,
असो आमचो मालवणी माणूस......

--- Mr. Yogesh Madhukar Sawant.
Mob. 9221716915 / 9867627235

ई-मेल फॉरवर्ड - आभार - लेखक/ कवी

1 टिप्पणी:

Popular Articles

Heart (Photo credit: mozzercork ) नवरदेवाचे उखाणे... १) संसारातल्या संकटांची नाही पर्वा आता साथ आहे माझ्याबरोबर ......कांता !!!!! ...
मैत्री [Maitree - Friendship - Marathi Poem]
Image via Wikipedia मैत्री केली आहेस म्हणुन तुला सांगावस वाटतय... गरज म्हणून 'नातं ' कधी जोडू नकोस सोय म्हणून सहज असं तोडू नकोस.. र...
श्री स्वामी समर्थ [Shree Swami Samarth]
Shri Swami Samartha Maharaj, Akkalkot. (Photo credit: Wikipedia ) श्री स्वामी समर्थ आंध्र प्रदेशातील श्रीशैल्य पर्वतराजीत प्राचीन काळा...
Image by mundo resink via Flickr मलाही वाटते नाते असावे मलाही कुणि आपले असावे पण मग एकच गोष्ट माझ्या मनात येते.... आलो असेच आणि जाणारही अ...
पहिला पाऊस .. [The First Rain - Marathi Poem ]
Image via Wikipedia पहिला पाऊस पडतो तेंव्हा पहिला पाऊस पडतो तेंव्हा एकच काम करायचं... हातातली कामं टाकुन देउन पावसात जाऊन भिजायचं! आपल्या अ...
roses (Photo credit: Robert Couse-Baker ) रात्री जागून विचार करणं प्रेम नसतं स्वप्नात तिच्यासंगे जगणं प्रेम असतं.. ...हातात हात धरुन...