मी मराठी

विरह [Marathi poem]

विरह
Lonely
Lonely (Photo credit: salim ansari)
स्मरते अजुनी भेट अपुली स्मरे तुझा सहवास
आठवते रे रूप तुझे अन फुललेला तव श्वास
भेटण्याचे निमित्त काही अन शोध नवा हमखास

तव भेटीची नित्य ओढ मनी तोच ध्यास
तूच निराळा असा कसा रे तोडशी विश्वास
स्नेहबंध ते विसरुनी सारे घेशी जणू सन्यास

तुझी यशाचा अन ध्येयाचा मला सारखा ध्यास
तुझ्या स्वप्नात मीच गुंतले होते रे हमखास
वेड्या परी तू येउनी मजला जेव्हा उचलुनी घेशी

मन माझे पिसात नाचे तुझ्या नव्या यशाशी
अन अचानक निरोप घेउनी दूर देशी तू गेला
मोबाईलचा ध्वनीही आता सोबतीस ना उरला

तुझे हसणे तुझे छेडणे स्मरूनी दिस ढकलते

ई-मेल फॉरवर्ड - आभार - लेखक/ कवी

1 टिप्पणी:

Popular Articles

Heart (Photo credit: mozzercork ) नवरदेवाचे उखाणे... १) संसारातल्या संकटांची नाही पर्वा आता साथ आहे माझ्याबरोबर ......कांता !!!!! ...
मैत्री [Maitree - Friendship - Marathi Poem]
Image via Wikipedia मैत्री केली आहेस म्हणुन तुला सांगावस वाटतय... गरज म्हणून 'नातं ' कधी जोडू नकोस सोय म्हणून सहज असं तोडू नकोस.. र...
श्री स्वामी समर्थ [Shree Swami Samarth]
Shri Swami Samartha Maharaj, Akkalkot. (Photo credit: Wikipedia ) श्री स्वामी समर्थ आंध्र प्रदेशातील श्रीशैल्य पर्वतराजीत प्राचीन काळा...
Image by mundo resink via Flickr मलाही वाटते नाते असावे मलाही कुणि आपले असावे पण मग एकच गोष्ट माझ्या मनात येते.... आलो असेच आणि जाणारही अ...
पहिला पाऊस .. [The First Rain - Marathi Poem ]
Image via Wikipedia पहिला पाऊस पडतो तेंव्हा पहिला पाऊस पडतो तेंव्हा एकच काम करायचं... हातातली कामं टाकुन देउन पावसात जाऊन भिजायचं! आपल्या अ...
roses (Photo credit: Robert Couse-Baker ) रात्री जागून विचार करणं प्रेम नसतं स्वप्नात तिच्यासंगे जगणं प्रेम असतं.. ...हातात हात धरुन...