मी मराठी

मी आता खुष आहे

Happy Faced FlyerImage by Cvalentine via Flickr

मी आता खुष आहे
कारण रोजच्या रोज
एक पुर्ण आयुष्य जगते
प्रत्तेक रात्री
एक नवे आयुष्य सुरु करते
फुलांच्या सेजवर
काही क्षण त्यातच रमते

पण जसजशी रात्र उलटते
तसे सुरु होतात
शापांनी बरबटलेले खेळ
मद्याच्या नशेत
वासनेच्या नजरेत

अन मग मी सुद्धा
चुरगळली जाते
पलंगवरील त्या फुलांसारखी
गंध देउन सुद्धा
पाकळी पाकळी विखुरलेली

त्यांना फ़क्त हवे असते
पुर्ण पुर्ण प्रेम
आम्ही त्याला सर्विस म्हणतो
अन ते सुद्धा ओरबडुन घेतात

पैश्याच्या बोलित मोजलेले प्रेम
पण पहाट होताच मावळते
ते आयुष्य, ते प्रेम
पण तरिसुद्धा
मी आता खुष आहे

ठरवले आहे आता
रडायचे नाही
नशीबावर कुंथायचे नाही
कारण,
प्रतिष्ठित म्हणवणार्‍या समाजात

आहे तरी आता कुठे प्रेम
असतो तो फ़क्त
एकाने दुसर्‍याशी केलेला
सौदा...............
स्वता:साठीचा........

ई-मेल फॉरवर्ड - आभार - कवी
Reblog this post [with Zemanta]

1 टिप्पणी:

Popular Articles

Heart (Photo credit: mozzercork ) नवरदेवाचे उखाणे... १) संसारातल्या संकटांची नाही पर्वा आता साथ आहे माझ्याबरोबर ......कांता !!!!! ...
मैत्री [Maitree - Friendship - Marathi Poem]
Image via Wikipedia मैत्री केली आहेस म्हणुन तुला सांगावस वाटतय... गरज म्हणून 'नातं ' कधी जोडू नकोस सोय म्हणून सहज असं तोडू नकोस.. र...
Image by mundo resink via Flickr मलाही वाटते नाते असावे मलाही कुणि आपले असावे पण मग एकच गोष्ट माझ्या मनात येते.... आलो असेच आणि जाणारही अ...
श्री स्वामी समर्थ [Shree Swami Samarth]
Shri Swami Samartha Maharaj, Akkalkot. (Photo credit: Wikipedia ) श्री स्वामी समर्थ आंध्र प्रदेशातील श्रीशैल्य पर्वतराजीत प्राचीन काळा...
पहिला पाऊस .. [The First Rain - Marathi Poem ]
Image via Wikipedia पहिला पाऊस पडतो तेंव्हा पहिला पाऊस पडतो तेंव्हा एकच काम करायचं... हातातली कामं टाकुन देउन पावसात जाऊन भिजायचं! आपल्या अ...
roses (Photo credit: Robert Couse-Baker ) रात्री जागून विचार करणं प्रेम नसतं स्वप्नात तिच्यासंगे जगणं प्रेम असतं.. ...हातात हात धरुन...