मी मराठी

म्हणूनच का बर मी तुझ्यावर प्रेम करतो?

A Late Given RoseImage by Kuzeytac via Flickr

त्या प्रेमाची संवेदना जाणून घेणे मला पसंद नव्हत
त्या प्रेमाची संवेदना जाणून घेणे मला पसंद नव्हत
पण आज मी त्या प्रेमाच्या प्रत्येक कश्यासाठी आतुरलेला असतो
म्हणूनच या प्रश्नाचे उत्तर शोधतो
की मी का बर तुझ्यावर एवढ प्रेम करतो?

त्या चंद्रावरही डाग आहेत हे मला कधी जाणवलच नव्हत
त्या चंद्रावरही डाग आहेत हे मला कधी जाणवलच नव्हत
पण आता तो प्रत्येक डाग ही मला सुंदर भासतो
म्हणूनच का बर मी तुझ्यावर प्रेम करतो?

त्या सूर्याचे तेज मला कधीच उमगल नव्हत
त्या सूर्याचे तेज मला कधीच उमगाल नव्हत
पण आता त्याच्या प्रत्येक किरणात मला तुझा सहवास भासतो
म्हणूनच का बर मी तुझ्यावर प्रेम करतो?

त्या फुलाच आणि भावर्याच नात खरच मला भावल नव्हत
त्या फुलाच आणि भावर्याच नात खरच मला भावल नव्हत
पण आता त्या वेड्याला पाहून मी हसन देखील विसरून जातो
म्हणूनच का बर मी तुझ्यावर प्रेम करतो?

त्या कमळावरच्या पानावरचा थेंब पहाणे माझ्यासाठी नवल नव्हत
त्या कमळावरच्या पानावरचा थेंब पहाणे माझ्यासाठी नवल नव्हत
पण आता मात्रा त्या प्रत्येक थेंबात मे माझ अस्तित्व शोधत फिरतो
म्हणूनच का बर मी तुझ्यावर प्रेम करतो?

त्या गर्दीत चालताना चेहरे पाहाण कधीच गरजेच नव्हत
त्या गर्दीत चालताना चेहरे पाहाण कधीच गरजेच नव्हत
पण आता प्रत्येक चेहर्यात केवळ तुझाच चेहरा शोधत फिरतो
म्हणूनच का बर मी तुझ्यावर प्रेम करतो?

आरशात पाहाण मला कधीच सुखवत नव्हत
आरशात पाहाण मला कधीच सुखवत नव्हत
आता माझ्या प्रतिबिंबात ही मी केवळ तुझच रूप शोधतो
म्हणूनच का बर मी तुझ्यावर प्रेम करतो?

त्या वाऱ्याच्या स्पर्शाने मला कधीच मोहक वाटल नव्हत
त्या वाऱ्याच्या स्पर्शने मला कधीच मोहक वाटल नव्हत
आता तोच गार वारा प्रत्येक क्षणी तुझ्या स्पर्शाची जाणीव करून देतो
म्हणूनच का बर मी तुझ्यावर प्रेम करतो?

त्या आकाशातला दूरचा तारा पाहाण मला कधीच पसंत नव्हत
त्या आकाशातला दूरचा तारा पाहाण मला कधीच पसंत नव्हत
आता त्या त्याशी देखील संवाद साधण्याचा मी करतो
म्हणूनच का बर मी तुझ्यावर प्रेम करतो?

ह्या हृदयाच स्पंदन मी कधी ऐकल नव्हत
ह्या हृदयाच स्पंदन मी कधी ऐकल नव्हत
पण आता त्या प्रत्येक स्पंदनातून तुझेच नाव ऐकतो
म्हणूनच का बर मी तुझ्यावर प्रेम करतो?

इ-मेल फॉरवर्ड - आभार - कवि - लेखक

Reblog this post [with Zemanta]

1 टिप्पणी:

Popular Articles

Heart (Photo credit: mozzercork ) नवरदेवाचे उखाणे... १) संसारातल्या संकटांची नाही पर्वा आता साथ आहे माझ्याबरोबर ......कांता !!!!! ...
मैत्री [Maitree - Friendship - Marathi Poem]
Image via Wikipedia मैत्री केली आहेस म्हणुन तुला सांगावस वाटतय... गरज म्हणून 'नातं ' कधी जोडू नकोस सोय म्हणून सहज असं तोडू नकोस.. र...
श्री स्वामी समर्थ [Shree Swami Samarth]
Shri Swami Samartha Maharaj, Akkalkot. (Photo credit: Wikipedia ) श्री स्वामी समर्थ आंध्र प्रदेशातील श्रीशैल्य पर्वतराजीत प्राचीन काळा...
Image by mundo resink via Flickr मलाही वाटते नाते असावे मलाही कुणि आपले असावे पण मग एकच गोष्ट माझ्या मनात येते.... आलो असेच आणि जाणारही अ...
पहिला पाऊस .. [The First Rain - Marathi Poem ]
Image via Wikipedia पहिला पाऊस पडतो तेंव्हा पहिला पाऊस पडतो तेंव्हा एकच काम करायचं... हातातली कामं टाकुन देउन पावसात जाऊन भिजायचं! आपल्या अ...
roses (Photo credit: Robert Couse-Baker ) रात्री जागून विचार करणं प्रेम नसतं स्वप्नात तिच्यासंगे जगणं प्रेम असतं.. ...हातात हात धरुन...