मी मराठी

संपी आनि बाब्या

Sudan Village album coverImage via Wikipedia

आमची बी संपी आता कालेजात जाते,
आन् पोरीचा नखरा पाहून मायच खुश होते !
कट्यावरचे पोर आता वर्गात यीऊ लागले ,
संपीले पाहन्यासाठी मास्तर बी तास घेऊ लागले !

अश्या आमच्या संपीले एकदा बाब्या भेटला ,
"तुहयासंग लगीन करायच हाये मले" म्हटला .
संपी म्हटली बाब्याले " थोबाड बघ आरश्यात " ,
"तुहयासारखे छप्पन पोर हायेत आजुन कालेजात " !

संपी माग फिरून फिरून बाब्या त्याच वर्गात ,
आन् बाब्याले नादी लावून संपी पुढच्या वर्गात !'
अशी आमची संपी आता मस्तरीन झालीया ,
आन् त्याच कालेजात बाब्याले विंग्रजी शिकवतीया !!!

इ-मेल फॉरवर्ड - आभार - कवि - लेखक

Reblog this post [with Zemanta]

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

Popular Articles

Heart (Photo credit: mozzercork ) नवरदेवाचे उखाणे... १) संसारातल्या संकटांची नाही पर्वा आता साथ आहे माझ्याबरोबर ......कांता !!!!! ...
मैत्री [Maitree - Friendship - Marathi Poem]
Image via Wikipedia मैत्री केली आहेस म्हणुन तुला सांगावस वाटतय... गरज म्हणून 'नातं ' कधी जोडू नकोस सोय म्हणून सहज असं तोडू नकोस.. र...
श्री स्वामी समर्थ [Shree Swami Samarth]
Shri Swami Samartha Maharaj, Akkalkot. (Photo credit: Wikipedia ) श्री स्वामी समर्थ आंध्र प्रदेशातील श्रीशैल्य पर्वतराजीत प्राचीन काळा...
Image by mundo resink via Flickr मलाही वाटते नाते असावे मलाही कुणि आपले असावे पण मग एकच गोष्ट माझ्या मनात येते.... आलो असेच आणि जाणारही अ...
पहिला पाऊस .. [The First Rain - Marathi Poem ]
Image via Wikipedia पहिला पाऊस पडतो तेंव्हा पहिला पाऊस पडतो तेंव्हा एकच काम करायचं... हातातली कामं टाकुन देउन पावसात जाऊन भिजायचं! आपल्या अ...
roses (Photo credit: Robert Couse-Baker ) रात्री जागून विचार करणं प्रेम नसतं स्वप्नात तिच्यासंगे जगणं प्रेम असतं.. ...हातात हात धरुन...