मी मराठी

वेडे असाल तर हरकत नाही..

Full featured double rainbow in Wrangell-St. E...Image via Wikipedia

वेडे असाल तर हरकत नाही..
शहाणे बनून जगू नका..
इन्द्रधनुश्याच्या रंगांकडे ..
"Light Refraction" म्हणुन बघू नका..

वेडे असाल तर हरकत नाही..
पाउस कोसलताना छत्री फेकून द्याल..
दोन्ही हात लाम्ब पसरून..
ओल्या गवतावर अंग झोकुन द्याल..

वेडे असाल तर हरकत नाही..
शर्यत लावून पळता येइल..
म्हातारीच्या उड़नार्या कापसाबरोबर..
फुंकर मारत खेळता येइल..

वेडेच राहून जगा असे..
शहान्यांना अजून आयुष्य कळलच नाही..
त्यांच्या आकलनाला नियमांची मर्यादा..
फुलपाखराच गाण त्याना वळलच नाही..

......................... इ-मेल फॉरवर्ड - आभार - कवि - लेखक

Reblog this post [with Zemanta]

३ टिप्पण्या:

Popular Articles

Heart (Photo credit: mozzercork ) नवरदेवाचे उखाणे... १) संसारातल्या संकटांची नाही पर्वा आता साथ आहे माझ्याबरोबर ......कांता !!!!! ...
मैत्री [Maitree - Friendship - Marathi Poem]
Image via Wikipedia मैत्री केली आहेस म्हणुन तुला सांगावस वाटतय... गरज म्हणून 'नातं ' कधी जोडू नकोस सोय म्हणून सहज असं तोडू नकोस.. र...
Image by mundo resink via Flickr मलाही वाटते नाते असावे मलाही कुणि आपले असावे पण मग एकच गोष्ट माझ्या मनात येते.... आलो असेच आणि जाणारही अ...
श्री स्वामी समर्थ [Shree Swami Samarth]
Shri Swami Samartha Maharaj, Akkalkot. (Photo credit: Wikipedia ) श्री स्वामी समर्थ आंध्र प्रदेशातील श्रीशैल्य पर्वतराजीत प्राचीन काळा...
पहिला पाऊस .. [The First Rain - Marathi Poem ]
Image via Wikipedia पहिला पाऊस पडतो तेंव्हा पहिला पाऊस पडतो तेंव्हा एकच काम करायचं... हातातली कामं टाकुन देउन पावसात जाऊन भिजायचं! आपल्या अ...
roses (Photo credit: Robert Couse-Baker ) रात्री जागून विचार करणं प्रेम नसतं स्वप्नात तिच्यासंगे जगणं प्रेम असतं.. ...हातात हात धरुन...