मी मराठी

एक चांगली गोष्ट झाली होती...!

Travelling Without Moving album coverImage via Wikipedia

एक चांगली गोष्ट झाली होती जगुन,
आपण एकमेकांना ह्या जगात भेटलो...
दिलेस तू प्रत्येक क्षण आनंदाने भरून ,
तुझ्या प्रेमळ डोळ्यात फ़क्त मीच दिसलो...

खुप-खुप मजा केली दोखानी मिळून,
प्रत्येक वेळेस मी मनापासून हसलो...
मागील काही दुखत गोष्टीना विसरून..
मी आत मध्येच खुपच रडलो...

ह्या जगात मी एकटा राहून,
तुझ्या मैत्रीत मी खुप खेळलो...
येतो मी त्या आठ्वनित कधी कधी जाऊँन,
असे वाटे की मी किती सुखात राहिलो...


मैत्रीचे मी मजबूत धागे बांधून,
विश्वासाचे एक गोड बंधन ठेवलो...
एक गोष्ट बोलू का मी ही संधी साधून,
तू नसताना देखिल मी तुला स्वप्नात पाहिलो...

अरे खरच नाही झाले माझे बोलून,
भीतीमूले मी प्रत्येक गोष्ट नाही बोललो...
काही गोष्टी केल्या मी तुझ्यापासून लपून-चपुन,
तुझे डोळे माला शोधत असताना मी लपलो...

जातो मी काही गोष्टी तुझ्याकडून मांगूंन,
पुन्हा तुलाच मी मांगतो...
जातो मी एक गोष्ट सांगुन,
की मी हे अगदी मनापासून सांगतो...

काही गोष्टी केल्या असेन मी चुकून,
पण मी माफ़ी मांगन्यात कधीच नाही चुकलो...
तू पण बसतेस कधी कधी अती रुसून...
मी देखिल कधी विनाकारण रुसलो...

तुझ्या प्रेमळ स्वभावात स्वतहाला हरवून,
मी तर फ़क्त तुला जिंकलो...
तुज्या अस्तित्वाला असे जिकून,
मी तुझ्या पुढे आनंदाने हरलो..

जाता जाता काही पावल थाम्बुन,
असे वाटे की मी तुझ्या जगात पुन्हा थाम्बतो...
मैत्रीचे एक प्रेमळ गीत गाउन...
मी त्या गोड आठवनिचे गीत गातो,

तुझ्या पासून अता खुप खुप लांब जाऊँन,
मी एकटाच एका कोपर्यात जाऊँन बसलो...
तुला माझ्यापासून दूर जाताना पाहून,
मी माझ्या ह्या नशिबावर थूंकलो...

.............................................. [इ-मेल फौरवर्ड ] प्रणय परब
Reblog this post [with Zemanta]

1 टिप्पणी:

  1. kharach far sundar lihita apan kharach manala sukhad watta

    pan jar nisargavar wachayla milala tar khup bara watel plz

    उत्तर द्याहटवा

Popular Articles

Heart (Photo credit: mozzercork ) नवरदेवाचे उखाणे... १) संसारातल्या संकटांची नाही पर्वा आता साथ आहे माझ्याबरोबर ......कांता !!!!! ...
मैत्री [Maitree - Friendship - Marathi Poem]
Image via Wikipedia मैत्री केली आहेस म्हणुन तुला सांगावस वाटतय... गरज म्हणून 'नातं ' कधी जोडू नकोस सोय म्हणून सहज असं तोडू नकोस.. र...
श्री स्वामी समर्थ [Shree Swami Samarth]
Shri Swami Samartha Maharaj, Akkalkot. (Photo credit: Wikipedia ) श्री स्वामी समर्थ आंध्र प्रदेशातील श्रीशैल्य पर्वतराजीत प्राचीन काळा...
Image by mundo resink via Flickr मलाही वाटते नाते असावे मलाही कुणि आपले असावे पण मग एकच गोष्ट माझ्या मनात येते.... आलो असेच आणि जाणारही अ...
पहिला पाऊस .. [The First Rain - Marathi Poem ]
Image via Wikipedia पहिला पाऊस पडतो तेंव्हा पहिला पाऊस पडतो तेंव्हा एकच काम करायचं... हातातली कामं टाकुन देउन पावसात जाऊन भिजायचं! आपल्या अ...
roses (Photo credit: Robert Couse-Baker ) रात्री जागून विचार करणं प्रेम नसतं स्वप्नात तिच्यासंगे जगणं प्रेम असतं.. ...हातात हात धरुन...