मी मराठी

मुलींचे नखरे सांगा पाहु.....

An air mattress in the shape of a mobile phone.Image via Wikipedia

मोबईल मध्धे balance नाहि आहे रे तु फ़ोन कर ना.. प्लीजजजजजज...!
2 किवा 3 वेळा सारखा Mis Call देणार म्हणजे आपण समजून जायचे की आपल्याला Call करायचा आहे..... आणि call केला की हवा पाण्याच्या गोष्टी करणार........ ए मला तेवढी mp3 दे ना write करून pleeeeeease !!!


चल चल bye आई आली मी फ़ोन ठेवते......(आणि लगेच दूसरा Call)...... हेलो बोल रे कसा आहेस ??
Movie!!!!!नाही बाबा...घरी काय सांगु......
पहिले तु ईथुन चल....ईथे माझे खुप ओळखिचे आहे.....कोणि बघितल तर.......
मला जोशीचा वडापाव, दुर्गाची कोल्ड कॉफ़ी, बेडेकरची मिसळ, कावरेचे आईस्क्रीम
खुप आवडते. (याचा अर्थ कधी घेऊन जातोस.....?????)
चालून चालून खूप पाय दुखले रे.... (म्हणजे आपण समजून जायचे की बाई साहेबांना रिक्षा ने जायचे आहे)

[। ....... मेल फौरवर्ड ]
Reblog this post [with Zemanta]

1 टिप्पणी:

Popular Articles

Heart (Photo credit: mozzercork ) नवरदेवाचे उखाणे... १) संसारातल्या संकटांची नाही पर्वा आता साथ आहे माझ्याबरोबर ......कांता !!!!! ...
मैत्री [Maitree - Friendship - Marathi Poem]
Image via Wikipedia मैत्री केली आहेस म्हणुन तुला सांगावस वाटतय... गरज म्हणून 'नातं ' कधी जोडू नकोस सोय म्हणून सहज असं तोडू नकोस.. र...
श्री स्वामी समर्थ [Shree Swami Samarth]
Shri Swami Samartha Maharaj, Akkalkot. (Photo credit: Wikipedia ) श्री स्वामी समर्थ आंध्र प्रदेशातील श्रीशैल्य पर्वतराजीत प्राचीन काळा...
Image by mundo resink via Flickr मलाही वाटते नाते असावे मलाही कुणि आपले असावे पण मग एकच गोष्ट माझ्या मनात येते.... आलो असेच आणि जाणारही अ...
पहिला पाऊस .. [The First Rain - Marathi Poem ]
Image via Wikipedia पहिला पाऊस पडतो तेंव्हा पहिला पाऊस पडतो तेंव्हा एकच काम करायचं... हातातली कामं टाकुन देउन पावसात जाऊन भिजायचं! आपल्या अ...
roses (Photo credit: Robert Couse-Baker ) रात्री जागून विचार करणं प्रेम नसतं स्वप्नात तिच्यासंगे जगणं प्रेम असतं.. ...हातात हात धरुन...