मी मराठी

व्हॅलेन्टाइन्स डे - शुभेच्छा..! [Valentine - Marathi Greetings]

Buster Brown Valentine postcard by Richard Fel...Image via Wikipedia

माझं तुझ्यावर........
अतिशय, खुपच, भयानक,
अत्यंत, फारच, निस्सिम,
प्रचंड, ल SSSSSSSSSSS य सौलिड,
कायच्या काय ईतकं प्रेम आहे की.......
.........................
..............................
माझ्याकडे सांगायला शाब्द नाहीत...!


माझं तुझ्यावर "प्रेम" आहे
असं सांगणारे एक लाखजण तुला नक्कीच भेटले असतील
पण तु "लाखात एक" आहेस असे लोळखणारा मीच एकटा
हे मी स्वत:ला एक लाख वेळा बजावलं आहे
तुला एकदाच सांगण्यापुर्वी..!


वर्षातुन एखादाच दिवस असतो
इंद्रधनुष्य घेऊन येणारा
उरलेले तीनशे चौशष्ट दिवस
जगायला स्फुर्ती देणारा
तु माझ्या आयुष्यात आलीस - तो दिवस इंद्रधनुष्याचा होता..!


तुझ्या एका हसण्यानं
आपल्यातलं सगळं
अंतर पार केलयं
मधल्या सगळ्या भिंती पाडुन
तिथे मी नवीन दार केलंय


सहवासाच्या वेलीवर प्रीतीचं फुल
केंव्हा आलं कळलंच नाही
"तु माझी .. तु माझी" म्हणताना
"मी तुझा" केंव्हा झालो कळलंच नाही!


काही काही माणसं भेटतात तरी कशाला? जर......
चालायच नसतं दोन पावलंही बरोबर..
माणसं जातात निघुन आपापल्या दिशेकडे. वाटा मात्र बसतात डोळे लावुन ते परत येतील या आशेकडे..
....... त्या वाट बाघणा-यांपैकी मी ही एक.

Reblog this post [with Zemanta]

1 टिप्पणी:

Popular Articles

Heart (Photo credit: mozzercork ) नवरदेवाचे उखाणे... १) संसारातल्या संकटांची नाही पर्वा आता साथ आहे माझ्याबरोबर ......कांता !!!!! ...
मैत्री [Maitree - Friendship - Marathi Poem]
Image via Wikipedia मैत्री केली आहेस म्हणुन तुला सांगावस वाटतय... गरज म्हणून 'नातं ' कधी जोडू नकोस सोय म्हणून सहज असं तोडू नकोस.. र...
श्री स्वामी समर्थ [Shree Swami Samarth]
Shri Swami Samartha Maharaj, Akkalkot. (Photo credit: Wikipedia ) श्री स्वामी समर्थ आंध्र प्रदेशातील श्रीशैल्य पर्वतराजीत प्राचीन काळा...
Image by mundo resink via Flickr मलाही वाटते नाते असावे मलाही कुणि आपले असावे पण मग एकच गोष्ट माझ्या मनात येते.... आलो असेच आणि जाणारही अ...
पहिला पाऊस .. [The First Rain - Marathi Poem ]
Image via Wikipedia पहिला पाऊस पडतो तेंव्हा पहिला पाऊस पडतो तेंव्हा एकच काम करायचं... हातातली कामं टाकुन देउन पावसात जाऊन भिजायचं! आपल्या अ...
roses (Photo credit: Robert Couse-Baker ) रात्री जागून विचार करणं प्रेम नसतं स्वप्नात तिच्यासंगे जगणं प्रेम असतं.. ...हातात हात धरुन...