मी मराठी

मराठी एसएम्एस

SMS message received on a Motorola RAZR wirele...Image via Wikipedia

सकाळी हसतेस ... दुपारी हसतेस
संध्याकाळी हसतेस...रात्री हसतेस
घरात हसतेस ...रस्त्यात हसतेस
येताना बघून हसतेस ...जाताना बघून हसतेस
तिला काय वाटते ...तू एकटीच दात घासतेस ?


जेव्हा तुला अगदी एकटा वाटेल
नजरे समोर धुक वाटेल
आसपास कोणीच दिसणार नाही
सागळं जग अंधुक होउन जाइल
तेव्हा तू माझ्याकड़े ये ...
मी तुला डोळ्यांच्या डॉक्टरकड़े घेउन जाईन


प्रिये
मी फुले मागितली ... तू मला पुष्पगुच्छ दिलास
मी दगड मागितला ... तू मला सुंदर मूर्ति दिलीस
मी मोरपिस मागितले ...तू मला मोर दिलास
तू बाहिरी आहेस की काय ?


प्रिये
तू मला हवी आहेस ...माझ्या सोबत
एखाद्या चायनीज होटल मध्ये
ऐकायचे आहेत ते प्रेमाचे तीन शब्द
मी बिल भरते ...


भरून आले आसमंत रडू लागले सारे संत ...
सा-या महाराष्ट्राची एकाच खंत ...
आली कुठून ही राखी सावंत ...


When i call you..
1. Ringing means i m thinking u.
2. Ringing means i like u.
3. Ringing means i miss u.
4. Ringing means i need u.
5. Ringing means अरे बही-या फ़ोन उचल ...


लाल पिवळी कोंबडी
तिचे करडे करडे पाय
बरेच दिवस झाले तुमचा एसएमएस येत नाय
तुम्हाला बर्ड फ्लु झाला की काय ?


What is ABCD Jeans??
अग बाई चड्डी दिसतेय
Reblog this post [with Zemanta]

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

Popular Articles

Heart (Photo credit: mozzercork ) नवरदेवाचे उखाणे... १) संसारातल्या संकटांची नाही पर्वा आता साथ आहे माझ्याबरोबर ......कांता !!!!! ...
मैत्री [Maitree - Friendship - Marathi Poem]
Image via Wikipedia मैत्री केली आहेस म्हणुन तुला सांगावस वाटतय... गरज म्हणून 'नातं ' कधी जोडू नकोस सोय म्हणून सहज असं तोडू नकोस.. र...
श्री स्वामी समर्थ [Shree Swami Samarth]
Shri Swami Samartha Maharaj, Akkalkot. (Photo credit: Wikipedia ) श्री स्वामी समर्थ आंध्र प्रदेशातील श्रीशैल्य पर्वतराजीत प्राचीन काळा...
Image by mundo resink via Flickr मलाही वाटते नाते असावे मलाही कुणि आपले असावे पण मग एकच गोष्ट माझ्या मनात येते.... आलो असेच आणि जाणारही अ...
पहिला पाऊस .. [The First Rain - Marathi Poem ]
Image via Wikipedia पहिला पाऊस पडतो तेंव्हा पहिला पाऊस पडतो तेंव्हा एकच काम करायचं... हातातली कामं टाकुन देउन पावसात जाऊन भिजायचं! आपल्या अ...
roses (Photo credit: Robert Couse-Baker ) रात्री जागून विचार करणं प्रेम नसतं स्वप्नात तिच्यासंगे जगणं प्रेम असतं.. ...हातात हात धरुन...