मी मराठी

शहाणपण...

A worried man.Image via Wikipediaहाताचे बळ जवळ असताना
निआश कधी व्हायचे नसते
गतं दु:खाची उजळणी करत
हताश कधी रहायचं नसते||


यश पदरात पडत नाही
म्हणुन कधी रडयचे नसते
नव्या जोमाने सुरुवात करुन
जीवनाची दशा बदलायची असते||


हाताचा पसा दुअस-यासमोर धरुन
लाचारी कधी स्विकारायची नसते
संकटांची तमा न बाळगता
कष्टाने त्यावर मात करायची असते||


दिवसभर नुसते बसुन
आपली रडकथा कधी गायची नसते
आत्मविश्वासाने काम करुन
दिवसाची वाटचाल करायची असते||


उद्याचे जीवन आनंदात जाण्यासाठी
आजच आघात सोसायचे असतात
अनुभवातुन आलेल्या शहाणपणातुनच
जीवनाचे रंग फुलवायचे असतात ||

.............................. आभार - कवी.
Reblog this post [with Zemanta]

1 टिप्पणी:

Popular Articles

Heart (Photo credit: mozzercork ) नवरदेवाचे उखाणे... १) संसारातल्या संकटांची नाही पर्वा आता साथ आहे माझ्याबरोबर ......कांता !!!!! ...
मैत्री [Maitree - Friendship - Marathi Poem]
Image via Wikipedia मैत्री केली आहेस म्हणुन तुला सांगावस वाटतय... गरज म्हणून 'नातं ' कधी जोडू नकोस सोय म्हणून सहज असं तोडू नकोस.. र...
श्री स्वामी समर्थ [Shree Swami Samarth]
Shri Swami Samartha Maharaj, Akkalkot. (Photo credit: Wikipedia ) श्री स्वामी समर्थ आंध्र प्रदेशातील श्रीशैल्य पर्वतराजीत प्राचीन काळा...
Image by mundo resink via Flickr मलाही वाटते नाते असावे मलाही कुणि आपले असावे पण मग एकच गोष्ट माझ्या मनात येते.... आलो असेच आणि जाणारही अ...
पहिला पाऊस .. [The First Rain - Marathi Poem ]
Image via Wikipedia पहिला पाऊस पडतो तेंव्हा पहिला पाऊस पडतो तेंव्हा एकच काम करायचं... हातातली कामं टाकुन देउन पावसात जाऊन भिजायचं! आपल्या अ...
roses (Photo credit: Robert Couse-Baker ) रात्री जागून विचार करणं प्रेम नसतं स्वप्नात तिच्यासंगे जगणं प्रेम असतं.. ...हातात हात धरुन...