मी मराठी

ती ....!

My Beautiful Girl, MariImage via Wikipediaज्या बेभान करणा-या गोष्टी आजुबाजुला होत्या,
त्या सगळ्यांचा विसर पडावा, इतकी ती सुंदर होती.
नजर फिरुन फिरुन तिच्याकडेच वळत होती.....
तिची माझी ओळख नव्हती पण हातांच्या हालचालीनं होणा-या बांगड्यांच्या आवाजानं ......
त्याच एका नादाची ओढ लागली होती.
अवघं आसमंत तिनं व्यापुन टाकलं होतं.

माझ्यासकट सगळं विश्वच तिच्यापुढं गहाण पडलं होतं...
काळ्या सावळ्या ढगांकडे पहावं की तिचे नेत्र पहावेत,
पावसाळी गुढ हवा पहावी की तिचं गुढ अनामिक व्यक्तिमत्व पहावं..
हिरव्यागार शालु नेसलेल्या जमिनीकडे पहावं की,
तिच्या शितल वाटणा-या अस्तित्वानं बेभान व्हावं.....
छे!... आज सगळीच उत्तरं हरवली होती ....!!


.......................................................... संदेश
Reblog this post [with Zemanta]

२ टिप्पण्या:

Popular Articles

Heart (Photo credit: mozzercork ) नवरदेवाचे उखाणे... १) संसारातल्या संकटांची नाही पर्वा आता साथ आहे माझ्याबरोबर ......कांता !!!!! ...
मैत्री [Maitree - Friendship - Marathi Poem]
Image via Wikipedia मैत्री केली आहेस म्हणुन तुला सांगावस वाटतय... गरज म्हणून 'नातं ' कधी जोडू नकोस सोय म्हणून सहज असं तोडू नकोस.. र...
श्री स्वामी समर्थ [Shree Swami Samarth]
Shri Swami Samartha Maharaj, Akkalkot. (Photo credit: Wikipedia ) श्री स्वामी समर्थ आंध्र प्रदेशातील श्रीशैल्य पर्वतराजीत प्राचीन काळा...
Image by mundo resink via Flickr मलाही वाटते नाते असावे मलाही कुणि आपले असावे पण मग एकच गोष्ट माझ्या मनात येते.... आलो असेच आणि जाणारही अ...
पहिला पाऊस .. [The First Rain - Marathi Poem ]
Image via Wikipedia पहिला पाऊस पडतो तेंव्हा पहिला पाऊस पडतो तेंव्हा एकच काम करायचं... हातातली कामं टाकुन देउन पावसात जाऊन भिजायचं! आपल्या अ...
roses (Photo credit: Robert Couse-Baker ) रात्री जागून विचार करणं प्रेम नसतं स्वप्नात तिच्यासंगे जगणं प्रेम असतं.. ...हातात हात धरुन...